Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Znojemský skatepark je dokončen

Nový betonový skatepark Znojmo je dokončen. V současné chvíli čekáme na vyzrání betonu, kolaudaci a předání městu.

Oficiální otevření skateparku by mohlo být realizováno v průběhu měsíce června.