Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

V Praze 9 vyroste nový skatepark

Další skatepark vznikne na území hlavního města Prahy. Tentokrát v městské části Prahy 9. Výkopové práce a příprava celého areálu byla odstartována a dokončení skateparku by mělo být na jaře 2015.