Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

V Děčíně máme hotovo

Děčínský skatepark, který je součástí nově vzniklého areálu, kde se nachází i multifunkční hřiště s umělým osvětlením, šatnami, toaletami a sprchami, je nyní dokončen a čekají ho už jen kosmetické úpravy před jeho oficiálním uvedením do provozu.