Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Studie skateparku pro Roudnici nad Labem

Město Roudnice nad Labem představilo naší studii návrhu skateparku, která byla konzultována za účasti veřejnosti a roudnické skate komunity. Plánovaná výstavba skateparku by měla proběhnout v prostoru areálu budoucího lesoparku Na Kolečku a má být zahájena nejpozději na podzim roku 2022.