Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Základy skateparku Louny jsou položené

Ihned z kraje ledna se začalo intenzivně pracovat na výstavbě nového skateparku Louny, který vzniká v areálu Letního cvičiště. 

Po základní stavebních úpravách již získal svůj tvar bazén a další základní prvky. 

 

 

Skatepark, Skateplaza, výstavba skateparku, Skatepark na míru, Skatepark Louny