Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Skatepark v Roudnici roste před očima

Náš největší projekt v roce 2024 výstavba skateparku v Roudnici nad Labem je v plném proudu. Jednotlivé segmenty rostou před očima, tempo MC Teamu je neuvěřitelné.