Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Práce v Chrudimi rychle pokračují

Práce na novém skateparku v Chrudimi pokračují rychlým tempem. Překážky získávají své tvary a betonují se už i podlahy.