Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Bowl Plzeň

 

ROZLOHA –

POPIS – Jedná se o kombinovaný bowl, který se skládá z několika menších bowlů propojených navzájem.

MAPA: