Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

MaxSpace – Praha Pragovka

ROZLOHA –

POPIS – Překážky jsou postavené metodou takzvaných montovaných skateparků. Ty jsou stavěny za pomocí železné konstrukce, kovových prvků a povrch překážek je z dřevěných překližek. Samotná úprava povrchu, na kterém jsou překážky umístěny, je pak z betonu.

MAPA: